Hulp nodig?
Hulp nodig?

Privacybeleid Super Jij

Super Jij!

Jan van Goyenstraat 7
2931 CN Krimpen aan de Lek

BTW:   NL3679568B52
KvK:   82346755
IBAN:   NL59 Rabo 0370800699 t.n.v. Super Jij!

 

Privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens

SuperJij! kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of het contactformulier hebt ingevuld op de website www.superjij.nl.

 

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email-adres
 • bankrekeningnummer

 

Byzondere gegevens/medische gegevens

 • Naast bovengenoemde gegevens wordt tijdens het intakegesprek ook gevraagd om (een aantal) medische gegevens; dit is nodig om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt, worden verwerkt. Buiten jou om zullen geen medische gegevens worden verzameld en verwerkt. Let er wel op dat alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achter-houden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, onder jouw eigen verantwoordelijkheid vallen. Je toestemming wordt gevraagd in de begeleidingsovereenkomst.

 

SuperJij! heeft deze gegevens nodig om

 • telefonisch contact te zoeken
 • informatie te sturen per mail of per post
 • nieuw geplaatste blog op verzoek toe te zenden
 • uitnodiging op verzoek te verzenden
 • te informeren over een wijziging of annulering van een dienst
 • betalingsverkeer af te handelen

 

Hoe lang bewaart SuperJij! deze gegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waar ze voor zijn bedoeld. Of niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen met anderen

SuperJij! verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor bijvoorbeeld een doorverwijzing of vervolgtraject bij een andere hulpverlener. In zo’n geval zal u zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven om de persoonsgegevens te verstrekken. Of wanneer SuperJij! hiertoe wettelijke verplichtingen heeft.

 

Google Analytics

SuperJij! maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van SuperJij!  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Zie privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website van SuperJij! te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. SuperJij! heeft daar geen invloed op. De website van SuperJij! is beveiligd met het  SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek indienen via info@superjij.nl

 

Beveiligen

SuperJij! neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zullen er passende maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, of u wenst meer informatie over de beveiliging van de verzamelde gegevens van SuperJij!, neem dan contact op via info@superjij.nl

 

SuperJij! is gevestigd aan

Jan van Goyenstraat 7
2931 CN  Krimpen aan de Lek

Terug naar home
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram